Świetlica i dowozy

Dla  uczniów,  którzy  muszą  dłużej  przebywać  w  gimnazjum  ze  względu  na  czas  pracy  ich  rodziców  lub  organizację  dojazdu  do  gimnazjum,  organizuje  się świetlicę. Zajęcia w świetlicy odbywają się zgodnie z planem, który jest zbieżny z rocznym planem pracy gimnazjum. Za organizację pracy oraz bezpieczeństwo uczniów w świetlicy odpowiada wychowawca świetlicy. Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy określa wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1500.

Plan dowozów w roku szkolnym 2017/2018

Plan odwozów w roku szkolnym 2017/2018