Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW – 2017/2018

Przewodniczący: p. Paulina Figielska
Wiceprzewodniczący: p. Wiesława Konieczna
Skarbnik: p. Donata Mnich
Sekretarz: p. Izabela Janowska-Nowak