Solidarna szkoła

SOLIDARNA SZKOŁA
Nasze gimnazjum uczestniczy w programie „Solidarna szkoła” w ramach działań podjętych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wybraliśmy ścieżkę historyczną.  I zgodnie z nią zaplanowaliśmy swoje działania. Angażujemy coraz większą ilość uczniów, nauczycieli. Rozszerzyliśmy realizacje naszych pomysłów o społeczność lokalną.
Co już zrealizowaliśmy. Przypomnę w styczniu odbył się projekt edukacyjny Klemczakiada pod hasłem: „ Krótka historia długiej drogi do demokracji”,  
W lutym w klasie Id ( klasa humanistyczna) przeprowadzone zostały dwugodzinne zajęcia „Marsz na wybory”.  Lekcja miała w sposób praktyczny pokazać uczniom zasady przeprowadzania wyborów. Uczniowie wybrali dwóch kandydatów, powołano sztaby wyborcze. Była kampania wyborcza: plakaty, ulotki, spotkania kandydatów z wyborcami.  Potem odbył się sam moment głosowania – zgodnie z zasadami demokracji. Po przeliczeniu głosów ogłoszono wyniki.
A co planujemy:
- przygotowanie gier planszowych o tematyce PRL-u
- zorganizowanie wystawy na temat ruchu „ Solidarność”. W zbieranie pamiątek z tamtego okresy chcemy włączyć rodziców naszych uczniów.
- przeprowadzenie lekcji wychowawczych o Tadeuszu Mazowieckim – „ Dziedzictwo Tadeusza Mazowieckiego” – pamiętnik z 6 słów.
- zorganizowanie wieczornicy pod hasłem „ Opowiem Ci o wolnej Polsce” – spotkania
młodzieży z osobami z naszego regionu zaangażowanymi w życie społeczno-polityczne przełomu 1989 roku.

Szkolny koordynator  Małgorzata Mortka

Solidarna Szkoła