Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy
http://gopalenica.superszkolna.pl

21 maja 2018 09:51 | Aktualności

Szkoła Młodych Patriotów

W związku z  obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła Młodych Patriotów”.

 

W okresie  od 16 października 2017 do 30 marca 2018 wykonywaliśmy zadania przewidziane regulaminem konkursu:

 

27 lutego 2018r. w auli naszego gimnazjum miało miejsce spotkanie rodzin powstańczych, którego tematem był „ Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą.” Spotkanie łączyło pokolenia: dziadków – rodziców – uczniów. Spotkanie rozpoczął program artystyczny przygotowany przez uczniów, którego głównym motywem było hasło „ WOLNOŚĆ”. Następnie odbyła się prelekcja zaproszonego na to spotkanie historyka, który przybliżył postawy patriotyczne Powstańców Wielkopolskich, ich losy i wpływ na tworzenie niepodległej ojczyzny. Wykład zakończył pytaniem , co dla każdego z nas współcześnie oznacza bycie patriotą? 


W szkole został ogłoszony konkurs na plakat pt. „ 100.rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Skierowany on był do uczniów II i III klas gimnazjum. Technika wykonanej pracy była dowolna w formacie A-4 lub A-5. W związku, że listopad jest miesiącem, dla polskiej niepodległości szczególnym, wyznaczyliśmy go na czas oddawania prac. Komisja konkursowa na początku grudnia wyłoniła najlepsze prace.


Uczniowie w ramach zajęć z wos-u przygotowali ankietę skierowaną do uczniów, nauczycieli i mieszkańców. Była ona anonimowa i została przeprowadzona na grupie 30 respondentów. Ankieta zawierała pytania zamknięte i otwarte.

Ogólne wyniki ankiet:

100% nauczycieli i mieszkańców odpowiedziało twierdząco na pierwsze pytanie. Wśród młodzieży jedna osoba odpowiedziała, że nie czuje się patriotą, a jedna że nie potrafi się określić. Na pytanie :

„ Czym jest dla ciebie patriotyzm?” padały różne odpowiedzi, np.:

Na trzecie tytanie o współczesny patriotyzm najczęściej odpowiadano:

Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że bierze udział w obchodach świąt narodowych, jednak  pięcioro stwierdziło, że tylko „ czasem”, natomiast nie było odpowiedzi negatywnych. W ostatnim pytaniu wszyscy uczestnicy ankiety odpowiedzieli, że działają na korzyść swojego otoczenia.


W grudniu 2017r. ogłosiliśmy konkurs na montaż słowno muzyczny o tematyce patriotycznej. Przygotowane przez uczniów scenariusze skupiły się wokół dwóch ważnych rocznic: stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz stulecia włączenia Wielkopolski powtórnie do kraju. Jury wyłoniło najlepszy program w każdej kategorii. Uczniowie wraz z nauczycielami historii i języka polskiego stworzyli kompilację tych scenariuszy. Utwory zaprezentowana podczas spotkania rodzin powstańczych 27 lutego 2018r. A zwycięzcy otrzymali oceny celujące z historii i j. polskiego. Program został nagrodzony brawami, starszemu pokoleniu spodobała się formuła łącząca tradycję z nowoczesnością. Jak stwierdzili uczestnicy spotkania jest to dobra forma dotarcia do młodego człowieka i przekazania ponadczasowych wartości.

 

26 marca br. odbyła się kolejna X już edycja „ Klemczakiady” – współpracy dwóch zaprzyjaźnionych szkół: gimnazjów zbąszyńskiego i opalenickiego. Celem cyklicznych spotkań jest przybliżenie młodym ludziom Powstania Wielkopolskiego i jego znaczenia. To z kolei jest pretekstem do rozmów o demokracji, patriotyzmie, „małej ojczyźnie”, młodych ludziach we współczesnym i zglobalizowanym świecie. W trakcie warsztatów uczniowie wspólnie stworzyli kodeks postaw patriotycznych oraz przygotowali projekt książeczki dla najmłodszych (przedszkolaków), która w drugim półroczu 2018r. zostanie wydana.

 

Druga połowa listopada to również czas na konkurs literacki przeznaczony tym razem dla klas III. Wzięło w nim udział 144 uczniów. Prace pisane były w ramach lekcji j. polskiego. Poloniści ocenili wszystkie prace i wyłonili trzy najlepsze z każdej klasy. Następnie komisja konkursowa spośród 18 postanowiła wyróżnić trzy najlepsze wypowiedzi.

 

Koordynator konkursu pani Małgorzata Mortka do jury konkursu przesłała sprawozdanie z wykonanych zadań wraz z wymaganymi załącznikami (zdjęcia, prace uczniów itp.).

Miło nam poinformować, że 16 maja br. nasza szkoła zdobyła certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła Młodych Patriotów” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Zdjęcia: